drechtsteden

Versnellingsprogramma aardgasvrij Drechtsteden

Versnellingsprogramma aardgasvrij Drechtsteden 1069 740 Rik

Fantastisch nieuws uit de Drechtsteden! Op 25 januari jl. werd een belangrijke mijlpaal bereikt toen wethouders, bestuurders, woningcorporaties, de provincie, Stedin, en HVC hun handtekeningen zetten onder het ambitieuze versnellingsprogramma voor een 100% aardgasvrije Drechtsteden. Dit programma markeert een cruciale stap richting het doel om de regio vóór 2050 volledig energieneutraal te maken, een streven dat we alleen door samenwerking kunnen verwezenlijken.

Inhoud versnellingsprogramma
In het programma staat uitgelicht hoe de verschillende partijen het aardgasvrij maken van gebouwen willen versnellen. Dit zal gebeuren door o.a. het organiseren van financiële ondersteuningen, het creëren van meer bewustzijn en draag vlak in de samenleving voor de warmtetransitie, en het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.

Als onderdeel van onze bijdrage aan deze inspanning, is Impuls advies trots te hebben bijgedragen aan het uitwerken van de bron- en transportstrategie voor HVC voor de Drechtsteden, specifiek gericht op dit doel. Het is inspirerend om te zien hoe de collectieve inzet van alle betrokken partijen de Drechtsteden op het pad naar 100% aardgasvrijheid brengt. Laten we deze beweging samen voortzetten!

Het versnellingsprogramma

1e volledig aardgasloze warmtenet

1e volledig aardgasloze warmtenet 800 420 admin

Impuls advies feliciteert HVC met het eerste volledig aardgasloze warmtenet. De ingebruikname van 8 MW restwarmte uit slibverbanding en een 25 MW elektrische boiler als backup zorgen er samen met de bestaande restwarmte uit afvalverbranding voor dat er geen gasketels meer nodig zijn.

HVC heeft ondernemerschap getoond door deze projecten te combineren voor een goede business case en de vele uitdagingen hierbij niet uit de weg te gaan. HVC is hiermee voorbereid op een duurzame groei van het warmtenet in Dordrecht en richting Sliedrecht. Impuls advies heeft HVC hierbij ondersteund met bronontwikkeling en projectmanagement.

Meer informatie in AD.

Back to top