Samen bouwen
aan duurzame warmte

Wij staan voor een
integrale visie over de gehele keten, van bron tot en met klant.

Impuls advies B.V. werkt aan de verduurzaming van de warmtevoorziening met tot doel de energietransitie te versnellen. Onze kracht ligt in de ontwikkeling van complexe multidisciplinaire vraagstukken en projecten op het snijvlak van techniek, financiën, beleid, strategie, politiek en maatschappij.

Ruime ervaring

In 2021 hebben we onze krachten gebundeld en combineren we samen meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling van duurzame warmteprojecten.

Onze kracht

We houden oog voor de behoeftes van alle stakeholders en bewaken het gehele proces en de belangen. We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de techniek en bijten ons graag vast in complexe projecten. Met ons kleine team zijn we flexibel en toegewijd om tot een sterk resultaat te komen.

Een betrouwbare partner
in duurzame ontwikkeling en vooruitgang

Waarmee
kunnen we helpen

Business case

Impuls advies B.V. verzorgt de complete uitwerking van de business case. Denk hierbij aan zaken als:

  • Met projectpartners vaststellen van de kernwaarden van samenwerking, rolverdeling, demarcatie en scenario’s.
  • Opzetten van gestructureerd business case model (FAST model) o.b.v. alle variabelen en uitgangspunten inclusief onderliggende relaties.
  • Uitwerking van het project inclusief gevoeligheids- en risico-analyse.

Engineering

Impuls advies B.V. ondersteunt bedrijven op het vlak van technische vraagstukken. Denk hierbij aan zaken als:

  • Systeemoptimalisaties
  • Concept ontwerpen
  • Vaststellen ontwerpuitgangspunten
  • Pandinventarisaties

Projectontwikkeling

Impuls advies B.V. ontwikkelt projecten zelfstandig of ondersteunend van initiatie tot en met contractual close. Hierbij hanteren we een vooraf vastgestelde fasering met daaraan gekoppelde besluitvorming (decision gates) van opdrachtgever.

Contractvorming

Impuls advies B.V. verzorgt namens projectpartners de contractvorming:

  • Demarcatie en overzicht van de contractuele relatie tussen partijen
  • Termsheets met daarin de belangrijkste contractuele en financiële afspraken.
  • Uitwerking in contracten (i.s.m. jurist)

Strategie

Impuls advies B.V. helpt warmtebedrijven bij het bepalen van de bedrijfsstrategie, voert markt- en productonderzoek (trends, PMC’s, concurrentie-analyse, beleidsontwikkelingen) en stelt position papers op.

Bedrijfs- en projectwaardering

Impuls advies B.V. is graag partner bij de waardering (due diligence) van bedrijven of projecten in de warmtesector. Onze kracht ligt in de kennis van de sector, regulering en de inside kennis die we hebben vanuit vergelijkbare bedrijven of projecten.

Ons team

Managing Consultant

Erik Burgman

Managing Consultant

Marco Bakker

Managing Consultant

Maarten Meijer

Consultant

Rik Paanakker

Senior Consultant

Mark Wolf

HR & Finance

Jessica van Dijk

Adviseur

Ruben Roozendaal

Adviseur

Lennart Hatenboer

Adviseur

Evert van den Berg

Vacatures


Bestuurlijk Adviseur Warmtetransitie


Managing Consultant / Ontwikkelaar


Consultant Duurzame Warmte


Meewerkstage Consultant Duurzame Warmte


Creative Business Stage

Een vraag? We helpen graag.

Back to top