Waarmee kunnen
we helpen

Business case

Impuls advies B.V. verzorgt de complete uitwerking van de business case. Denk hierbij aan zaken als:

  • Met projectpartners vaststellen van de kernwaarden van samenwerking, rolverdeling, demarcatie en scenario’s.
  • Opzetten van gestructureerd business case model (FAST model) o.b.v. alle variabelen en uitgangspunten inclusief onderliggende relaties.
  • Uitwerking van het project inclusief gevoeligheids- en risico-analyse.

Engineering

Impuls advies B.V. ondersteunt bedrijven op het vlak van technische vraagstukken. Denk hierbij aan zaken als:

  • Systeemoptimalisaties
  • Concept ontwerpen
  • Vaststellen ontwerpuitgangspunten
  • Pandinventarisaties

Projectontwikkeling

Impuls advies B.V. ontwikkelt projecten zelfstandig of ondersteunend van initiatie tot en met contractual close. Hierbij hanteren we een vooraf vastgestelde fasering met daaraan gekoppelde besluitvorming (decision gates) van opdrachtgever.

Contractvorming

Impuls advies B.V. verzorgt namens projectpartners de contractvorming:

  • Demarcatie en overzicht van de contractuele relatie tussen partijen
  • Termsheets met daarin de belangrijkste contractuele en financiële afspraken.
  • Uitwerking in contracten (i.s.m. jurist)

Strategie

Impuls advies B.V. helpt warmtebedrijven bij het bepalen van de bedrijfsstrategie, voert markt- en productonderzoek (trends, PMC’s, concurrentie-analyse, beleidsontwikkelingen) en stelt position papers op.

Bedrijfs- en projectwaardering

Impuls advies B.V. is graag partner bij de waardering (due diligence) van bedrijven of projecten in de warmtesector. Onze kracht ligt in de kennis van de sector, regulering en de inside kennis die we hebben vanuit vergelijkbare bedrijven of projecten.

Een vraag? We helpen graag.

Back to top