Nieuws

Kierenjacht Vlaardingen: enthousiasme bij woningeigenaren

Kierenjacht Vlaardingen: enthousiasme bij woningeigenaren 555 443 Rik

Er is heel veel enthousiasme ontstaan voor het aardgasvrij maken van m woningen bij woningeigenaren in de gemeente Vlaardingen. De bewoners hebben inzichten ontvangen van Kierenjagers in welke stappen logischerwijs gezet kunnen worden om hun woning gasloos te verwarmen.

Aanpak
Gemeente Vlaardingen heeft Kierenjagers (via Impuls advies) ingeschakeld om 11 woningeigenaren te ondersteunen in hun reis naar een aardgasvrije woning. Samen met de bewoners is er een kierenjacht uitgevoerd en een technische analyse van de woning. Vervolgens is voor elke woning een energie advies opgesteld waarin ventilatie tips en kierendichtingswerklijsten staan vermeld. Bewoners zijn zelf met de uitvoering aan de slag gegaan, waarbij Kierenjagers hulp aanbieden waar nodig.

“Een aantal van hen zijn diezelfde dag al materialen gaan bestellen en begonnen met kieren dichten. En er zijn bewoners – die binnen een maand na ons onderzoek – al grote acties hebben ondernomen! Zo zijn vloeren geïsoleerd en mechanische ventilatie vraag gestuurd gemaakt.” Aldus Kierenjagers.

Meer informatie.

Versnellingsprogramma aardgasvrij Drechtsteden

Versnellingsprogramma aardgasvrij Drechtsteden 1069 740 Rik

Fantastisch nieuws uit de Drechtsteden! Op 25 januari jl. werd een belangrijke mijlpaal bereikt toen wethouders, bestuurders, woningcorporaties, de provincie, Stedin, en HVC hun handtekeningen zetten onder het ambitieuze versnellingsprogramma voor een 100% aardgasvrije Drechtsteden. Dit programma markeert een cruciale stap richting het doel om de regio vóór 2050 volledig energieneutraal te maken, een streven dat we alleen door samenwerking kunnen verwezenlijken.

Inhoud versnellingsprogramma
In het programma staat uitgelicht hoe de verschillende partijen het aardgasvrij maken van gebouwen willen versnellen. Dit zal gebeuren door o.a. het organiseren van financiële ondersteuningen, het creëren van meer bewustzijn en draag vlak in de samenleving voor de warmtetransitie, en het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.

Als onderdeel van onze bijdrage aan deze inspanning, is Impuls advies trots te hebben bijgedragen aan het uitwerken van de bron- en transportstrategie voor HVC voor de Drechtsteden, specifiek gericht op dit doel. Het is inspirerend om te zien hoe de collectieve inzet van alle betrokken partijen de Drechtsteden op het pad naar 100% aardgasvrijheid brengt. Laten we deze beweging samen voortzetten!

Het versnellingsprogramma

Akkoord warmtenet uit geothermie Delft

Akkoord warmtenet uit geothermie Delft 1024 576 Rik

V.l.n.r. Jacco Maan (Vidomes), Koen Verbogt (NetVerder), Linda Schalkwijk (Woonbron), Marion Timmermans (Stedelink), Bas van Dun (Aardyn), Vincent Smeele (InWarmte), Maaike Zwart (gemeente Delft) en Barend Kuenen (DUWO). (Foto: Alyssa van Heyst Photography)

Een enorme mijlpaal is bereikt in Delft voor zowel huurders, woningcorporaties als de warmtebedrijven! De woningcorporaties DUWO Student Housing, Stedelink, Vidomes en Woonbron en de Gemeente Delft zijn tot een akkoord gekomen met de warmtebedrijven GTD, InWarmte en NetVerder voor aanleg van een nieuw warmtenet met betaalbare en duurzame warmte uit geothermie. De komende drie jaar worden 6.000 huurwoningen en de TU Delft aangesloten.

Samenwerking
Impuls advies heeft bijgedragen aan twee kritische succesfactoren waarom het in Delft wel is gelukt om een nieuw warmtenet aan te leggen:
* Een transparante en integrale business case. Hiermee is gewerkt aan vertrouwen tussen partijen en is de business case voor iedereen verbeterd.
* Contractvorming door middel van samenwerken. Partijen hebben de onderlinge afspraken vastgelegd met oog voor elkaars belangen. De warmte blijft hierdoor betaalbaar terwijl de warmtebedrijven ook voldoende zekerheid krijgen om de investering te doen.

“Het was bijzonder complex om tot besluitvorming te komen en Impuls Advies is van grote waarde geweest om van deze situatie, zowel in contractvorming als in de integrale business case, helderheid te creëren. Door scherp te zijn op het proces én op de inhoud hebben ze enorm bijgedragen aan het bereiken van deze mijlpaal.” Aldus Ruud Cuijpers (NetVerder)

Meer informatie.

Energietransitie Drevenbuurt

Energietransitie Drevenbuurt 800 1067 admin

Gemeente Vlaardingen is druk met de energietransitie: een pilot om woningeigenaren te helpen om van het gas en een stemronde in de Drevenbuurt voor het favoriete collectieve warmtesysteem.

Pilot aardgasloze woningen
Voor de pilot hebben zich bewoners van 11 woningen aangemeld. Onze partners Dennis van Erp en Bart Fugers zijn nu met de bewoners op ‘kierenjacht’. Daarna krijgen de bewoners advies om de isolatie en ventilatie te verbeteren. Tot slot wordt er gekeken naar verschillende warmtepompen om de CV-ketel te vervangen. We gaan de bewoners ook ondersteunen bij het aanvragen van offertes en de uitvoering.

Stemronde Drevenbuurt
De bewoners van de Drevenbuurt mogen deze week gaan stemmen over hun favoriete collectieve warmtesysteem: een WKO-bronnet of een warmtenet. De keuze wordt bij voldoende opkomst gevolgd door de gemeente, en daarna uitgewerkt in een aanbod. Impuls advies heeft in het voorjaar 2023 de haalbaarheid van verschillende collectieve warmtesystemen onderzocht.
Meer informatie.

Fietstocht Open warmtenet Delft

Fietstocht Open warmtenet Delft 1280 1707 admin

Op dinsdag 5 september hebben we een fietstocht gemaakt langs het Open Warmtenet Delft in Gemeente Delft. De start van de tocht was bij de boortoren voor de geothermiebron van Geothermie Delft (een samenwerking van Aardyn B.V.EBN B.V.Shell en Delft University of Technology). De route voerde langs de aan te sluiten panden met ongeveer 5.000 woningen van DUWO Student Housing, Stedelink, Vidomes en Woonbron. De panden worden al voorbereid voor aansluiting op het warmtenet. Voor NetVerder en InWarmte de mooie taak om de komende jaren het warmtenetwerk aan te gaan leggen en de warmte te gaan leveren. Betrokken adviseurs zijn onder andere Jeroen Roos, Wybe Theijse, HillFive, Stek en Techniplan Adviseurs.

Impuls advies ondersteunt NetVerder en andere projectpartners met de business ontwikkeling van het warmtenet, het opstellen van een integrale business case, het uitvoeren van een pandinventarisatie en het begeleiden van de contractvorming.

1e volledig aardgasloze warmtenet

1e volledig aardgasloze warmtenet 800 420 admin

Impuls advies feliciteert HVC met het eerste volledig aardgasloze warmtenet. De ingebruikname van 8 MW restwarmte uit slibverbanding en een 25 MW elektrische boiler als backup zorgen er samen met de bestaande restwarmte uit afvalverbranding voor dat er geen gasketels meer nodig zijn.

HVC heeft ondernemerschap getoond door deze projecten te combineren voor een goede business case en de vele uitdagingen hierbij niet uit de weg te gaan. HVC is hiermee voorbereid op een duurzame groei van het warmtenet in Dordrecht en richting Sliedrecht. Impuls advies heeft HVC hierbij ondersteund met bronontwikkeling en projectmanagement.

Meer informatie in AD.

Back to top