WKO

Energietransitie Drevenbuurt

Energietransitie Drevenbuurt 800 1067 admin

Gemeente Vlaardingen is druk met de energietransitie: een pilot om woningeigenaren te helpen om van het gas en een stemronde in de Drevenbuurt voor het favoriete collectieve warmtesysteem.

Pilot aardgasloze woningen
Voor de pilot hebben zich bewoners van 11 woningen aangemeld. Onze partners Dennis van Erp en Bart Fugers zijn nu met de bewoners op ‘kierenjacht’. Daarna krijgen de bewoners advies om de isolatie en ventilatie te verbeteren. Tot slot wordt er gekeken naar verschillende warmtepompen om de CV-ketel te vervangen. We gaan de bewoners ook ondersteunen bij het aanvragen van offertes en de uitvoering.

Stemronde Drevenbuurt
De bewoners van de Drevenbuurt mogen deze week gaan stemmen over hun favoriete collectieve warmtesysteem: een WKO-bronnet of een warmtenet. De keuze wordt bij voldoende opkomst gevolgd door de gemeente, en daarna uitgewerkt in een aanbod. Impuls advies heeft in het voorjaar 2023 de haalbaarheid van verschillende collectieve warmtesystemen onderzocht.
Meer informatie.

Back to top